Tentokrát se v poněkud odbornějším článku podíváme na práci s nosnými ocelovými prvky vitráže.

Zavětrovací výztuhy a jejich připevnění k vitrážovému plátu

Nedílnou součást jednotlivých plátů vitráže jsou zavětrovací výztuhy, které jsou většinou pomocí úchytek přicínovány na nepohledové straně vitráže.

Uchycení je tvořeno buď plochým olověným profilem, nebo měděným drátem. Tyto výztuhy jsou osazeny vertikálně i vodorovně bez ohledu na kresbu olověné osnovy. V případě malovaných figurálních a ornamentálních vitrají jsou zavětrovací výztuhy tvarovány tak, že kopírují olověný profil, aby tím nerušily zamýšlené dělení a vzhled vitráže.

Osazení do ostění kombinované s železnými prvky

Typickým provedením vitrážového prosklení je osazení vitrážových plátů přímo do kamenného nebo zděného ostění.

V ostění je provedena polodrážka (falc) pro osazení z vnitřní nebo vnější strany okna. Plocha větších prosklení je často dělena nosnými kovovými dělícími příčkami. Na příčkách jsou ve vzdálenosti cca 30 cm umístěny ploché trny, které slouží pro osazení vitráže. Následně jsou přes trny převlečeny zavětrovací plechy, které jsou připevněny klínky. Obvodový olověný profil vitráže je tak přichycen plechy nebo zaomítnut v ostění.

Restaurování, zpevnění a ošetření nosných ocelových prvků či celých konstrukcí, v případě např. stropních konstrukcí, musí být nedílnou součástí restaurátorského zásahu.


Máte zájem o spolupráci se sklářským ateliérem VITRAJ?

Nezávazně nás poptejte

nebo nás kontaktujte:
+420 739 087 746,