Exkurze do historie sklářství, samozřejmě v kontextu vitráže. Seznámíme se tedy s výrobou plochého skla, konkrétně s technologiemi lití a foukání. Takto bylo ploché sklo vyráběno až do konce 19. století.

Lité sklo

Lití skla bylo jednou z prvních technik výroby skla užívanou již ve starověku. Lití bylo prováděno do hliněných forem či na kamenné nebo ocelové desce. Technologie byla výrazně zdokonalena v průběhu 17. století ve Francii, kdy vzniká technologie litého válcovaného skla. Roku 1665 je založena sklářská společnost Compagnie de Saint Gobain, která de facto přetrvala do současnosti. Roztavená sklovina byla nalita na vodorovnou kovovou desku licího stolu. Kovovým válcem byla sklovina následně vytvarována do tabule o tloušťce dané výškou kovových lišt po obvodu licího stolu. Vzniklo tak tabulové sklo větší plochy než dosud vyráběné foukané ploché sklo.

Lité sklo bylo polotovarem pro broušení zrcadlového skla. Pro válcované sklo se používá i v současnosti termín katedrál, který vznikl z německého Tischkathedralglas. Český překlad označení, stolní katedrál, vychází právě z popsané výroby na válcovacím stole.

Foukané sklo

Vynález foukací píšťaly znamenal veliký rozvoj možností tvarování skla včetně plochého. Foukáním byly vyráběny bucny, měsíční sklo, korunové sklo a jako největší formát sklo z rozvinutých válců.

Od druhé poloviny 14. století vynikali ve výrobě plochého skla z foukaných skleněných válců právě čeští skláři. Na začátku 15. století přišly z Čech do Alsaska-Lotrinska čtyři české rodiny, které v místě založili v průběhu let na čtyřicet skláren. Tito skláři naučili francouzské skláře vyrábět ploché sklo způsobem dodnes zvaným ,,procéde de Boheme". Tímto českým způsobem výroby skla z válců jsou i v současnosti vyráběna skla ve sklárně Verrerie de Saint-Just ve Francii, která se touto tradiční výrobou zabývá již od roku 1826. Sklárna je součástí již zmíněné společnosti Compagnie de Saint Gobain.

Z dochovaných nálezů plochého skla je zřejmé, že se u nás vyrábělo od začátku 14. století ploché sklo, jak z vyfouknutých válců, tak roztáčením, které bylo méně náročné a dokonce převažovalo. Tzv. korunové sklo převažovalo a výrazný zvrat se projevil až v 17. století, kdy tento způsob výroby výrazně poklesl. Výroba foukaného skla z válců vydržela jako hlavní technologie výroby plochého skla až do 20. let 20. století, kdy byla ve velkém nahrazována strojní výrobou. V Duchcově se tato tradiční výroba dochovala až do roku 1991. Dodnes se sklo takto vyrábí ve Francii či Německu. U nás se výrobou zabývají menší sklářské hutě, které produkují sortiment bucen, měsíčního skla či válců ve velmi omezených menších formátech vyráběných pouze na zakázku.


Máte zájem o spolupráci se sklářským ateliérem VITRAJ?

Nezávazně nás poptejte

nebo nás kontaktujte:
+420 739 087 746,