Zaměříme se na postup výroby olověných profilů. Podrobněji pak popíšeme tažný stroj a práci s ním. Zmíníme i rozšířené možnosti dekorativní funkce profilu.

Profily se vyrábí tažením - válcováním, které umožňuje upravovat proporce profilu dle tloušťky skla a požadavku na šířku profilu. Olověná tavenina se lije do litinové rozevírací formy. Takto jsou tvořeny masivní odlitky, které jsou dále zpracovány za studena válcovány a taženy.

Nemělo by se takto zpracovávat olovo ze starých rozebraných plátů, či profily použité a tedy pocínované, protože takováto tavenina by obsahovala cín a řadu mechanických nečistot. Cín by zvyšoval tvrdost profilu, což je při tvarování nežádoucí a nečistoty jsou velice problematicky odstranitelné při přípravě profilů a snižují kvalitu výrobku.

Typy nejpoužívanějších profilů ukazuje následující obrázek:

Tažné stroje

První tažné stroje byly na ruční pohon, dnes jsou poháněny elektromotorem.

V dělené „hlavě“ stroje jsou umístěna nad sebou dvě ozubená kola pro vedení střední části profilu. Variabilita stroje umožňuje válcování profilů různých rozměrů - průřezů či šířek. Tloušťka kol odpovídá síle skla, které bude ve vitráži použito a matrice „bakny“ zase určují šířku olověného profilu z pohledové strany.

Tažení olověného profilu se provádí dvakrát. První tažení je z odlitku. Kola mají hrubé zubování po obvodu a jemné z boků. Profil je tak výrazně hmotnější než je pro zakládání třeba. Druhé tažení dotváří olověný profil na finální rozměr, například na sílu skla 3 mm a pohledovou šířku 7 mm. Stroje standardně umožňují táhnout profily na sklo síly od 2 do 8 mm. Bakny umožňují pohledový rozměr profilu od 2 do 18 mm, resp. 24 mm podle typu stroje. Tažný stroj také umožňuje táhnout speciální profil na „hafty“, „U“ profil a další.

V současnosti je v Evropě několik výrobců a dodavatelů již finálních olověných profilů včetně jednoho výrobce v Čechách. Zde je nutné konstatovat, že nabídka těchto profilů má omezený rozsah, jsou hmotnější, a například nejtenčí 3mm olova pro spojování prasklých skel v sortimentu vůbec nejsou.

Ozdobné prvky

Olověný profil může krom spojovací konstrukční funkce mít i funkci dekorační.

Pohledová strana profilu je nezřídka dekorována vrubováním. Tato zdobnost může být doplněna ve spojích. Spoje můžou být zdobeny olověnými „kapkami“, či terči z olověného či měděného plechu. Toto se uplatňuje i u profilů mosazných.


Máte zájem o spolupráci se sklářským ateliérem VITRAJ?

Nezávazně nás poptejte

nebo nás kontaktujte:
+420 739 087 746,