Kostel sv. Jiří v Horním Slavkově ukrýval rozsáhlý soubor vitráží. Píši ukrýval, protože ještě do nedávna byly vitráže v katastrofálním stavu, zabedněné prkny. Torzo, které z nich zbylo, bylo špinavé, některé pláty (části vitráže) chyběly úplně. Vitráže jsou z přelomu 19. a 20. století. Jde o velice zajímavý soubor vitráží.

Téměř všechny vitráže jsou bohatě zdobené malbou a leptanými detaily. Vyobrazení jsou figurální s jednou postavou světce ale i s rozsáhlým vyobrazením skupinových biblických výjevů. V průběhu tří let (2016 - 2018) jsme celý soubor restaurovali. Díky dochované archivní fotodokumentaci bylo možné doplnit i chybějící části a restaurovat všechny vitráže.

Před výrobou kopií jsme připravili barevné kresby v měřítku 1:1. Tvary a motivy vyobrazení byly v zásadě jasné z fotografií. Bylo ale nutné fotografie nazvětšovat a následně překreslit a dořešit detaily, kde byla skla spojena olověným profilem, Jako zásadní se ukázalo dořešení barevnosti, protože archivní fotodokumentace byla pouze černobílá.  Vycházeli jsme hlavně z dochovaných barev na navazujících sklech.

Nejdříve byla nařezána nová barevná skla. Sklomalbu jsme provedli klasickou vypalovanou sklářskou barvou. Jde o hnědou až černou barvu, kterou jsou malovány kontury a stínováním je barevnost skla tónována.

Následovalo nové založení skel do nového olověného profilu a osazení vitráží na původní místo.

Všechny vitráže jsou z vnější strany chráněny pletivem proti vandalismu. Doufám, že rekonstrukce objektu kostela bude pokračovat a podaří se shodně jako vitráže obnovit i vše ostatní.

Krátké video o realizaci


Máte zájem o spolupráci se sklářským ateliérem VITRAJ?

Nezávazně nás poptejte

nebo nás kontaktujte:
+420 739 087 746,