Stropní vitrážové prosklení bylo nalezeno ve velice poškozeném stavu vyžadujícím komplexní restaurátorský zásah. Tato realizace je příkladem záchrany unikátního architektonického prvku, který se již zdál být ztracen.

9dílná malovaná figurální stropní vitraj byla osazena do ocelové konstrukce. V minulosti byla vitraj z původní stropní konstrukce neodborně demontovaná a nevhodně uskladněna. 

Prosklení má tvar osmihranu, který je tvořen obdélnými pláty uspořádanými do kříže (5 kusů) a trojúhelníkovými segmenty (4 kusy) vloženými mezi jednotlivá ramena. Rozměry jednotlivých plátů jsou cca 0,8 × 0,8 m. Celkový rozměr prosklení je 2,3 × 2,3 m. 

 
  • Materiál : tabulové, ručně foukané a válcované sklo, olověný profil 
  • Technika : vitraj, sklo zakládané do olověných oboustranně cínovaných profilů s klasickou sklomalbou provedenou sklářskými vypalovacími barvami 
  • Rozměry : celkový rozměr cca 230 cm × 230 cm
  • Požadavky na restaurování : Kompletní restaurování zahrnující doplnění chybějících skel, restaurování a konzervaci sklomalby a výměnu olověného profilu.

 

Postup restaurátorských prací

Zaměření, grafická dokumentace

Bylo provedeno zaměření ocelového rámu, sejmuty tvary jednotlivých plátů a tvary olověných osnov a pořízena detailní fotodokumentace  pro rekonstrukci chybějících částí

Rozebrání z původní olověné osnovy

Tloušťka olověného profilu byla 8 mm, profil byl celoplošně pocínován

Čištění

Jednotlivá skal byla očištěna a omyta vodou

Doplnění chybějících a rozbitých skel

Fragmenty původních skel byly do původního tvaru doplněny novými skly. Na doplňky bylo použito sklo shodné struktury a barevného odstínu

Sklomalba zahrnující retuše i nové doplňky

Retuše byly provedeny klasickou sklářskou vypalovací barvou schodně jako původní sklomalba. Byla doplněna lokálně poškozená místa malby stínů. U figur a drapérií předcházely retuším studijní kresby. Na závěr byla barva vypálena v elektrické vypalovací peci. 

Zakládání do nového olověného profilu   

Po doplnění nových skel a slepení vybraných rozbitých dílků, byly jednotlivé pláty vitraje založeny do nového olověného profilu shodné profilace a oboustranně pocínovány. 

Stav po restaurování

Vzhledem k tomu, že Ottův pavilon teprve prochází postupnou rekonstrukcí, byla vitraj dočasně osazena do kovové konstrukce stejných rozměrů a tvaru odpovídajícího původnímu rámu ve stropě pavilonu. Pláty byly zpětně opatřeny příčnými kovovými výztuhami a dřevěnými lištami přichyceny k nově zhotovené konstrukci. Takto osazená vitraj bude použita pro účely presentační a výstavní. Vitraj bude v budoucnu možné z konstrukce demontovat a osadit zpět na původní místo.


Máte zájem o spolupráci se sklářským ateliérem VITRAJ?

Nezávazně nás poptejte

nebo nás kontaktujte:
+420 739 087 746,