Prosklené dveře jsou poměrně obvyklým prvkem v současném interiéru. Tyto trojdílné dveře ale úplně standardní nejsou. Zadání bylo na počátku veskrze praktické. Mělo jít o to, aby byla prosklená plocha nějak označena, aby ji někdo omylem nepřehlédl a do skla nenarazil. Návrh ale prošel zajímavým vývojem, který vedl k vytvoření tohoto uměleckého díla. 

Vznikl obraz malovaný na skle, na který je možné pohlédnout z obou stran a který se podle potřeby a nastavení skel proměňuje. To je, myslíme si, velice zajímavé. Autorem je výtvarnice Ivana Šrámková. Návrh celého domu je dílem architektky Markéty Cajthamlové.

Slovy autorky jde o abstraktní a divoký design, který vyniká ve strohém a geometrickém pojetí celého domu a interiéru.

Protože jsme potřebovali vyrobit sklo bezpečnostní kalené (ESG), nemohli jsme postupovat úplně standardně, jak jsme zvyklí při klasické vypalované sklomalbě. 

Ta je tvořena nízko tavitelnou sklovinou, která je připravena ve formě pudru, jež se mísí s pojivem a následně je nanášen na sklo například štětcem, jako to známe u jiných barev. Barva je po nanesení vysušena a následně vypálena v teplotním rozmezí cca 560-600 °C po dobu zhruba 10 - 20 min (setrvání na nejvyšší teplotě). Takto lze provést více výpalů, dík čemuž lze barvy dále vrstvit. U kalení je teplota vyšší a celý proces zahřátí a ochlazení probíhá velice krátce pouze v řádu jednotek minut. Tento výpal může navíc proběhnout pouze jednou.

Potřebovali jsme odzkoušet přípravu barvy tak, aby byla vypálena na vyšší teplotu a výrazně kratší čas než je obvyklé. Zároveň bylo třeba nanést všechny barvy naráz. 

Chtěl bych poděkovat investorům a architektce za jejich důvěru při hledání tohoto netradičního řešení.

Krátké video o realizaci


Máte zájem o spolupráci se sklářským ateliérem VITRAJ?

Nezávazně nás poptejte

nebo nás kontaktujte:
+420 739 087 746,