Tažené sklo

Výroba tohoto plochého skla spočívá v tažení „nekonečného“ pásu skloviny vertikálně nebo horizontálně tažným strojem, což je dopravník pásu skla s řadou odklopných azbestových válců a současně i chladící pecí. Sklo je po vychlazení z pásu odřezáváno na jednotlivé tabule, čímž je proces ukončen.

Sklo se tímto způsobem průmyslově vyrábělo v průběhu 20. století.

První výroba procesem „Fourcault“ byla zahájena roku 1919 (Hostomice u Bíliny). Záhy následovaly další procesy vyvíjené buď paralelně (např. v USA technologie „Pittsburg“) nebo zdokonalující technologii původní – např. technologie „Libbey – Owens“ nebo nejpozději „Asahi“.

Pro tažené sklo je charakteristická velice jemná nerovnost v jednom směru, což specificky ovlivňuje průhled a zejména optický odraz ve skle. Takto jsou vyráběny tabule cca 150 × 160 až 240 cm. V současnosti vyrábí tažené sklo pro restaurování např. firma SCHOTT pod obchodním názvem Restover.


Máte zájem o spolupráci se sklářským ateliérem VITRAJ?

Nezávazně nás poptejte

nebo nás kontaktujte:
+420 739 087 746,