Vitrážová okna

Okenní prosklení je nejtypičtější využití vitráže. Vždyť tato řemeslná technika také vznikla z potřeby zasklení větších ploch oken, než jaké byly rozměry vyráběných skel.

Umístění v okně zajišťuje dostatečné nasvětlení vitráže, které dá vyniknout barevnosti a struktuře vitrážových skel. V dnešní době je sice možné pracovat i s variantami umělého nasvětlení vitráží, které skýtají možnost změn intenzity i barevnosti zdrojového světla, přirozené denní světlo měnící svou intenzitu v průběhu dne či ročního období má však své jedinečné kouzlo.

Vitrážová skla mají téměř neomezenou barevnou škálu, průhlednost a povrchovou strukturu. Spojování skel olověnými profily dává možnost tvořit téměř neomezené plochy i tvarová uspořádání. Neprůhlednost je možné vytvářet opracováním povrhu skel pískováním nebo leptáním či sklomalbou.

Restaurování vitrážových oken

Vitrážových oken bylo od středověku do současnosti vyrobeno nepočítaně. Jsou součástí těch nejcennějších památek na našem území (a samozřejmě i jinde v Evropě a po celém světě). Často jsou také na těchto památkách tím, co upoutává oko návštěvníka nejvíce a co naprosto určuje charakter interiéru i exteriéru stavby. Je tedy zřejmé, že pro jejich zachování je nezbytná nejen jejich údržba, ale často také kompletní rekonstrukce. Podrobnější informace o restaurátorských technikách najdete na stránce Restaurování historických vitráží.

Pokud máte v péči památku se zanedbanými vitrážovými okny nebo si nejste jistí jaký druh péče by vitráž potřebovala, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme najít vhodný postup.

Moderní vitrážová okna

Že je vitráž sice starodávná, přesto však živá a moderní technika se snažíme prezentovat napříč celým tímto webem. Nejinak je tomu i v případě vitrážových oken.

Říkáme-li moderní nebo nové vitrážnové okno, neomezujeme se na repliky či historizující nápodoby starých oken, přestože i takové požadavky mohou být v určitých případech samozřejmě vhodným řešením. Jde o okna s designem plně respektujícím charakter moderních staveb a interiérů. Hra světla a barev zde nachází nové možnosti a dotváří tak originalitu celku.

Více informací o moderních trendech ve vitráži najdete na stránce Výroba nových vitráží.


Máte zájem o spolupráci se sklářským ateliérem VITRAJ?

Nezávazně nás poptejte

nebo nás kontaktujte:
+420 739 087 746,