Restaurování historických vitráží

Respekt a obdiv k tvorbě generací umělců a řemeslníků dob minulých nás zavazuje k péči o tato díla. Jde o jedno z hlavních poslání ateliéru VITRAJ - záchrana a obnova historických vitráží je jedním z pilířů naší práce.

Restaurování plochého dekorativního skla, jak lze obecněji restaurování vitráží pojmenovat, je velice široký pojem. Přístup při restaurování přitom bude výrazně jiný u stavebního prvku v podobě vitrážové okenní výplně, jiný u používaného uměleckořemeslného předmětu a jiný u sbírkového předmětu. Použijme tedy tuto klasifikaci pro základní členění následného textu.

Restaurování stavebních prvků – okenních výplní

Cílem práce je zajistit, aby došlo k zajištění maximální funkčnosti restaurovaného prvku a obnovení jeho umělecké hodnoty při maximálním zachování autenticity.

V případě okenních výplní to znamená zachování dostatečné pevnosti ploch, vyčištění skel, obnovení těsnosti vitráže, zatmelení, ošetření rámu či ostění, tak aby okno opět fungovalo jako součást fasády.

Postup restaurování se liší podle stáří a stavu vitráže, liší se podle materiálů, ze kterých byla původně zhotovena, zohledněn musí být i způsob a kvalita původního řemeslného opracování. Důležité je rozhodnutí ohledně výměny či zachování olověného profilu či otázka případné rekonstrukce sklomalby. Jednat se tedy může jak o údržbukonzervaci dochovaného, tak o rekonstrukci, čili doplnění chybějících či nenávratně poškozených částí.

Při restaurování dodržujeme zásadu maximálního použití dochovaného materiálu. Restaurátorské práce jsme prováděli i na nejstarších vitrážích u nás, mezi které patří vitráže na hradech Karlštejn či Křivoklát a pocházejí ze 14. a 15. století. Kvalitní řemeslné zpracování, množství zkušeností a referenčních prací jsou předpokladem k dalšímu úspěšnému restaurování historických vitráží, malovaného i leptaného skla. Více se dočtete v sekci Reference.

Restaurování uměleckořemeslných předmětů

Mezi uměleckoprůmyslové předměty, se kterými se naše restaurátorská praxe potkává, řadíme například:

  • benátská zrcadla,
  • stínidla svítidel,
  • křišťálové lustry,
  • závěsné vitráže,
  • šperky.

Zadání je zde stejné jako u stavebních prvků - tedy zajištění fukce předmětu, zachování umělecké hodnoty a autenticity. Vždyť se ve velké většině případů jedná o předměty s ochranným režimem.

S ohledem na jejich jiný účel, charakter, rozměry či umístění se však restaurátorská práce liší. U těchto předmětů není doplnění chybějících částí podmínkou funkčnosti. Spíše okrasný význam těchto předmětů skýtá širší možnosti při rozhodování o rozsahu a míře zásahu a množství nově vnesených prvků či materiálů.

Vše závisí na požadavcích klienta, které konfrontujeme s obecnými restaurátorskými pravidly a etikou.

Restaurování sbírkových předmětů

Do této kategorie může patřit jakýkoli z již zmíněných prvků. Tedy vše od okenní vitráže, přes interiérové skleněné předměty až k čistě výtvarným objektům - např. z taveného či foukaného skla.

Sbírkové předměty jsou často kvalitně zdokumentovány, což zjednodušuje práci spojenou s hledáním původního vzhledu a technologického řešení.

Obecně lze říci, že u sbírkových předmětů uvažujeme spíše o konzervaci. Předměty nejsou zatěžovány užíváním či nepřízní okolních podmínek. Konzervátorský zásah je pak doplněn i preventivními kroky a návrhem ochranného režimu pro skladování a expozici.

Restaurování provádíme například pro UPM Praha či Východočeské muzeum v Pardubicích, pro církevní instituce, státní památky či soukromé investory. Vedle zmíněných odborných institucí spolupracujeme se školami (VŠCHT, AVU, FA ČVUT). Díky zmíněné spolupráci sledujeme moderní trendy i analytické možnosti v oboru a vývoj v technologiích zpracování. V případě zájmu o další informace navštivte stránku Spolupráce se školami.

Jsme držiteli povolení k restaurování Ministerstva kultury ČR č. MK 14844/2018 OPP. Pro doplnění uvádíme i odkaz na záznam v seznamu restaurátorů Ministerstva kultury ČR.


Máte zájem o spolupráci se sklářským ateliérem VITRAJ?

Nezávazně nás poptejte

nebo nás kontaktujte:
+420 739 087 746,