Vyjádření zákazníků

Ke své práci přistupujeme zodpovědně a svědomitě. Spokojenost našich zákazníků nás proto nesmírně těší.

Z reakcí na spolupráci s ateliérem VITRAJ vybíráme:

 • Ing. L. Vlčková, Horní Slavkov - odbor majetku a investic v říjnu 2017:

  „Ateliér Vitraj provedl v letech 2016 - 2017 restaurování 8 oken v kostele sv. Jiří. Restaurátorské práce byly provedeny řádně a odborně.“ 

 • Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost v říjnu 2013:

  „Při otevírání Mattoniho vodopádu se do Kyselky vrátila zrestaurovaná malovaná figurální vitraj z kopule pramenní síně Ottovy kolonády, kterou pracně a citlivě prováděl ateliér Vitraj, Jiří Černohorský.“ - viz vyjádření na webu společnosti

 • Ing. arch. Jan Soukup, předseda občanského sdružení Klášter Chotěšov v dubnu 2012:

  „Pan Jiří Černohorský, Vitraj – sklářský ateliér restauroval vitrážová okna kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v bývalém klášteře Chotěšov. Jednalo se o velmi kvalitní práci mnichovské firmy Mayer z roku 1901, značně poškozenou, dokonce i střelbou za doby užívání kláštera Československou armádou. Restaurátorské práce byly provedeny ve vynikající kvalitě, s respektováním termínů a s neobvyklou vstřícností.“

 • P. Mgr. Alois Heger k zakázce restaurování vitrážových oken v kostele Nanebevzetí P. Marie v Chomutově v červnu 2011:

  „Práce byly vždy řádně dokončeny ve sjednaných termínech, v náležité kvalitě a s respektováním závazného stanoviska zákona o státní památkové péči.“

 • Bedřich Vymětalík, farář, k rekonstrukci všech vitrážových oken v kostele Panny Marie Královny míru na Praze 4 – Lhotce v lednu 2008:

  „Práce na rekonstrukcích byly provedeny vysoce kvalitně a ve sjednaných termínech. S odvedenou službou jsem velmi spokojen.“


Máte zájem o spolupráci se sklářským ateliérem VITRAJ?

Nezávazně nás poptejte

nebo nás kontaktujte:
+420 739 087 746,