Náš tým a spolupracovníci

Vysoká odbornost, zkušenosti a tvůrčí invence. Přečtěte si o lidech v ateliéru i kolem něj.

Jiří Černohorský

Sklářský výtvarník a restaurátor

 • 1966 - 1970 Střední odborná škola sklářská, Železný Brod (prof. Pavel Ježek)
 • 1996 - Povolení k restaurování Ministerstva kultury ČR č. 5865/96 (viz web MK ČR)
 • 2013 - Jmenování soudním znalcem v oboru Sklo - ploché a leptané sklo a Umělecká řemesla - restaurování vitráží a vitrají (viz web MS ČR)

Jan Černohorský

Inženýr architekt (ČVUT), bakalář (VŠCHT)

 • 2000 - 2006 Fakulta architektury ČVUT v Praze
 • 2012 - Akreditace České komory architektů číslo 03975 (viz web ČKA)
  Více informací o Janově architektonické činnosti najdete na stránce Jan Černohorský - architekt.
 • 2011 - 2015 Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky na FCHT VŠCHT Praha

Jan Exnar

Akademický malíř

 • 1966 - 1970 Střední odborná škola sklářská, Železný Brod (prof. Pavel Ježek)
 • 1970 - 1976 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér skla (prof. Stanislav Libenský)

Členství ve spolcích výtvarníků:

 • Spolek výtvarných umělců Mánes
 • Skupina Rubikon (1998)

Máte zájem o spolupráci se sklářským ateliérem VITRAJ?

Nezávazně nás poptejte

nebo nás kontaktujte:
+420 739 087 746,