RESTAUROVÁNÍ PROVÁDÍME NA ZÁKLADĚ POVOLENÍ MINISTERSTVA KULTURY ČR ČÍSLO: 5865/96

kontakt:

Jiří Černohorský
603 864 025

Ing.arch. Jan Černohorský
739 087 746

info@vitraj.cz

JIŘÍ ČERNOHORSKÝRESTAUROVÁNÍ PROVÁDÍME NA ZÁKLADĚ POVOLENÍ MINISTERSTVA KULTURY ČR ČÍSLO: 5865/96

S K L Á Ř S K Ý   A T E L I É R   V I T R A J   V Á M   N A B Í Z Í :
  • Restaurování vitráží, historických prosklení prováděných klasickou technikou skla zakládaného do olova nebo mosazi, včetně sklomalby (viz. restaurátorská licence min.kultury ČR).
  • Zhotovení nových vitráží do olova i mosazi (při navrhování spolupracujeme s předními sklářskými výtvarníky - trvale s Prof. Karlem Vaňurou z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a s akademickým malířem Janem Exnarem z Havlíčkova Brodu).
  • Malování skla klasickými sklářskými vypalovacími barvami a hydroglazurami.
  • Broušení, matování a pískování skla.
  • Doprava a osazení hotového prosklení.
  • ZPRACOVÁNÍ RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU / PODKLAD PRO ŽÁDOSTI O DOTACE.
  • HISTORICKÁ PROSKLENÍ - RUČNÍ FOUKANÉ SKLO ČI TAŽENÉ SKLO, ZASKLÍVÁME DO POLODRÁŽKY A KOMPLETUJEME DO IZOLAČNÍCH DVOJSKEL

N E J N O V Ě J Š Í   P R Á C E
R O K :2014
N Á Z E V :Lázn? Kyselka - stropní vitrá? z Ottova pavilonu

R O K :2013
N Á Z E V :Lázn? Bohdane?

R O K :2013
A U T O R :akad.mal. Jan Exnar
N Á Z E V :malovaná vitraj

R O K :2012
N Á Z E V :Okna kostela sv. Jakuba V?t?ího v Poli?ce

R O K :2012
N Á Z E V :Leptaná prosklení shodi?t? obytného domu z konce 19. stol v Praze 1

R O K :2012
N Á Z E V :Tvrz Roztoky, obnovení arký?e

R O K :2011
N Á Z E V :Kostel Nejsv?t?j?ího srdce Je?í?ova klá?tera v Chot??ov?

R O K :2011
N Á Z E V :Malované figurální vitraje v oknech kostela sv. Barbory v Chomutov?

R O K :2011
N Á Z E V :kostel Nanebevzetí Panny Marie v Krupce

R O K :2010
N Á Z E V :Kostel svatého Jakuba Star?ího v Lednici

R O K :2010
N Á Z E V :Kostel St?tí sv. Jana K?titele v Týnci nad Labem

R O K :2010
N Á Z E V :Kostel sv. Martina v Pozlovicích

R O K :2008
N Á Z E V :kostel sv. Ducha v Krupce

R O K :2008
N Á Z E V :vitraj pro jednací místnost firmy

R O K :2007
N Á Z E V :Kostel sv. Mikulá?e v Mikulá?ovicích

R O K :2003
N Á Z E V :vitraj pro interier

R O K :1983
N Á Z E V :Pes Jardy Róny

N Á Z E V :Okna na zakázku - autor J.?ernohorský

N Á Z E V :Výhled na jezero

N Á Z E V :Restaurování zrcadel

N Á Z E V :Vin?ta

N Á Z E V :?eskobratrský evangelický kostel v Mariánských Lázních

N Á Z E V :Obecní d?m v Praze

N Á Z E V :Repliky

N Á Z E V :Domovní dve?e

N Á Z E V :Pták

N Á Z E V :kostel sv. Vojt?cha

N Á Z E V :Restaurování oken kostela ve Zvoli

N Á Z E V :Aktuální vitraj

N Á Z E V :Dárkové p?edm?ty

N Á Z E V :Loosova vila

N Á Z E V :vitraj pro okna rod. domu

N Á Z E V :prosklení oken a dve?í

N Á Z E V :Dve?e na zakázku

A U T O R :akad.mal. Jan Exnar
N Á Z E V :kostel sv. Vojt?cha v Havlí?kov? Brod?

A U T O R :akad.mal. Jan Exnar
N Á Z E V :Jan Exnar - výstava

A U T O R :akad.mal. Jan Exnar
N Á Z E V :Nemocnice Havlí?k?v Brod

A U T O R :akad.mal. Jan Exnar
N Á Z E V :Prosklená st?na v interiéru

A U T O R :akad.mal. Jan Exnar
N Á Z E V :Svítidla v budov? ?NB v HRADCI KRÁLOVÉ

A U T O R :akad.mal. Jan Exnar
N Á Z E V :kostel sv.Terezie v Praze Kobylisích

A U T O R :akad.mal. Jan Exnar
N Á Z E V :autorské vitrá?e

A U T O R :Prof. Karel Va?ura
N Á Z E V :Objekt 01

A U T O R :Prof. Karel Va?ura
N Á Z E V :Nová vitraj

A U T O R :Prof. Karel Va?ura
N Á Z E V :Krychle